تلاش رژیم اسد برای نفوذ به نقاط واقع در خط جبهه گروههای مخالف

پایگاه خبری / تحلیلی نگامپس از درگیریهای شدید، نیروهای رژیم عقب نشینی کردند

رژیم اسد در سوریه، سعی در نفوذ به برخی نقاط واقع در خط جبهه گروههای نظامی مخالف و همچنین گروههای مخالف رژیم در منطقه کاهش درگیری ادلب نمودند.

پس از درگیریهای شدید، نیروهای رژیم عقب نشینی کردند.

بر اساس اطلاعات دریافتی از منابع نظامی مخالف، درروستاهای هاجیوه و بدریه واقع در منطقه شمالی کاهش درگیری ادلب و همچنین در روستای کتبه محجوره واقع در جنوب غرب ادلب، در ساعات شب تلاشهایی برای نفود انجام شده است.

مخالفان نظامی و نیروهای مسلح مخالف رژیم برای مقابله با این عمل، وارد درگیری شده اند که در نتیجه آن، تعداد بسیاری از نیروهای رژیم کشته شده اند.