تلاش سازمان اطلاعات سپاه برای ربودن شهرزاد میرقلی خان و انتقال او به ایران

پایگاه خبری / تحلیلی نگام – شنیده ها حکایت از آن دارد که به نظر می رسد یک تیم ویژه سازمان اطلاعات سپاه بزودی قصد ربایش شهرزاد میرقلی خان و انتقال وی به درون کشور را داشته باشند.

دستور حذف فیزیکی وی مطرح نشده است.

گویا ربودن فعالان سیاسی خارج از کشور اخیرا جزء اصلی ترین وظایف سازمان اطلاعات سپاه تعریف شده است.