تلاش عده ای از اصولگرایان برای جا انداختن جلیلی به عنوان نامزد اصلی اصولگرایان و حذف رئیسی

شنیده ها

عده ای از اصولگرایان برای جا انداختن جلیلی به عنوان نامزد اصلی اصولگرایان و حذف رئیسی در حال تلاش جدی هستند.

امیر حسین ثابتی یکی از اعضای نزدیک به جلیلی و فعالان حاضر در تیم کمپین تبلیغاتی وی می باشد که سعی دارد به هر روی جلیلی را به کاندیدا اصلی معرفی کرده و رئیسی را کنار بزند و این استراتژی به عنوان یک دستور عمل در حلقه اصلی تیم تبلیغاتی جلیلی تعریف شده است.

سطحی نگری ها و تندروی ها و هزینه سازی های فرد مذکور به گونه ای بوده است که یکی از دستگاه های نظارتی با عطف و اشاره به هزینه سازی های قبلی وی به شبکه افق نامه نوشته و می خواهد فرد دیگری را به عنوان مجری انتخاب کند اما این کار با ممانعت قرارگاه قرب به نتیجه نمی رسد.

جلیلی در جلسه ای قبل از ثبت نام انتخابات ریاست جمهوری می گوید: ” من از رهبری ٣ حکم نمایندگی دارم :شورای عالی امنیت ملی، مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای روابط بین الملل خارجی و باید در همین ٣ جا بمانم و منویات ایشان را پیگیری کنم و رهبری در همین ٣ حوزه محدوده مرا تعیین کرده اند”