تلاش معاونت فضای مجازی سپاه برای تقویت توانمندی از طریق جذب افراد در داخل و در میان اپوزوسیون خارج از کشور

شنیده ها حکایت از آن دارد که معاونت فضای مجازی سپاه قصد دارد حداقل ده هزار نفر نیروی سایبری جدید به مجموعه نیروهای فعال سایبری خود در توئیتر و فیسبوک و اینستاگرام اضافه نماید.

حداقل حقوق ماهیانه این افراد ده میلیون تومان درنظر گرفته شده است.

علاوه بر آن سپاه در صدد جذب برخی از فعالان سیاسی ایرانی مقیم خارج از کشور که در میان اپوزوسیون فعال هستند ، برای دستیابی به اهداف مد نظر خویش می باشد.

در این طرح ، سپاه با تهیه خوراک فکری برای این دسته از نفوذی های خود درون اپوزوسیون ، آن ها را درجریان مسائل مد نظر خود قرار می دهد، تا بتواند در موج ها و طوفانهایی که در مواقع خاص می خواهد در فضای مجازی به راه بیندازد از وجود و همراهی آنان استفاده کند.

معمولا هجوم ها و لشکر کشی های پر تعداد مجازی پای پست های افراد شاخص مرتبط با ارتش سایبری و حمایت های رگباری از آنان و فحاشی به منتقدان آن ها ، با اکانت های فیک و مجازی ، کاملا مشخص می کند که چه کسانی از عوامل مرتبط با ارتش سایبری به ویژه در خارج از کشورند.

عوامل ارتش سایبری در داخل کشور و نوچه های آنان در خارج از کشور با دریافت پول های سرسام آور ، با اکانت های واقعی و بعضا فیک ، اهداف بالادستی های خود در معاونت فضای مجازی سپاه را اجرا می کنند.

دفاع از دخالت نظامی سپاه در کشورهای منطقه ، تخریب هماهنگ و پرشتاب چهره برخی از فعالان سیاسی واقعی در داخل و خارج کشور ، ایجاد شبهه در مبارزه رهبران جنبش سبز و سایر فعالان سیاسی موثر که بر علیه اقتداگرایی و مفاسد حاکمیت افشاگری و مبارزه می کنند و تلاش بر کاهش انگیزه آنان از جمله اهداف مشترکی است که توسط عوامل ارتش سایبری در داخل و به ویژه نفوذی های آن در خارج کشور به آن پرداخته می شود.

نمونه ای از افراد مرتبط با ارتش سایبری پیمان عارف می باشد که همواره لشگری از اکانت های واقعی و فیک به طرفداری از او و لایک کردن پست های او مبادرت می ورزند ، و هم چنین به تعریف و تمجیدهای مبالغه آمیز از پست های او می پردازند ، و در بسیاری از موارد منتقدان را با فحاشی و الفاظ رکیک مورد هجمه قرار می دهند.

نکته جالب توجه آن که خود پیمان عارف هم بعضا با اکانت های فیک ذیل بسیاری از پست های افراد مشهور کامنت می گذارد ، به عنوان مثال کامنت گذاری او پای اولین پست محمد علی زم پس از اعدام فرزندش روح الله زم همراه با زخم زبان ، حکایت از ذات پست و رذیلانه این دسته از عوامل ارتش سایبری دارد.

نکته قابل توجه تر ری توییت های پیمان عارف توسط برخی از نیروهای به ظاهر ارزشی !!! و مرتبط با سایبری ها مانند علی قلهکی و تکثیر آن ها میان نیروهای موسوم به ارزشی است که پرده از ارتباط پیمان عارف و برخی از خارج نشینان با ارتش سایبری برمی دارد.

✍️ دیدگاه شما 🙏