تلاش های گسترده برای آزادی بابک زنجانی ؛ پای ساس هم در میان است

علی رغم شعار مبارزه با فساد در زمان ریاست ابراهیم رئیسی بر قوه قضائیه و دستگیری افرادی چون اکبر طبری به عنوان نماد این شعار ، به نظر می رسد بیشتر این اقدامات جنبه سیاسی داشته و همراه با منافع خاص جناحی است تا مبارزه واقعی با فساد.

دستگیری اکبر طبری بیشتر برای مخدوش کردن چهره خاندان لاریجانی به ویژه صادق لاریجانی و خط بطلان کشیدن بر رهبری آینده او بود و در سایر موارد هم بیشتر منافع خاص جناحی مسبب چنین اقداتی شده است.

منع تعقیب محمود احمدی نژاد علی رغم اصرار صادق لاریجانی مبنی بر تعقیب قضایی او ، که در دوران رئیسی اتفاق افتاده ، دلیل دیگری بر توافق پشت پرده محمود احمدی نژاد با مجتبی خامنه ای دارد تا با این منع تعقیب ، او و اطرافیانش هم از رهبری مجتبی خامنه ای حمایت کنند.

حال در ادامه این رفتارهای جناحی که در دوران رئیسی بر قوه قضائیه اتفاق افتاده ، شنیده ها حکایت از آن دارد که رایزنی های گسترده ای برای آزادی بابک زنجانی در قوه قضاییه در حال انجام می باشد و گویا در این رایزنی پای ساس هم در میان است.

طی چند ماه اخیر ، نزدیکان بابک زنجانی در هتل بعثت کیش با نمایندگان قوه قضاییه بارها دیدار نموده اند.

✍️ دیدگاه شما 🙏