تلاش یک کاندیدا برای حذف کاندیداهای دیگر پیش از آغاز رقابت ها

شنیده ها

شنیده ها حکایت از آن دارد که یک کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری از طریق نفوذ بستگانش در نهادهای نظارتی قصد دارد برخی رقبای خود را پیش از آغاز رقابت ها از صحنه خارج کند .

استدلال عجیب این جریان برای دستگاه تصمیم گیر صلاحیت کاندیداها بر این است که اگر برخی رقبای این کاندیدا روند رشد سبد آرا و حرف های صریح و افشاگری های خود را ادامه دهند این مساله برای نظام جمهوری اسلامی خطر بزرگی است!

از این رو از روزهای گذشته شایعه عدم احراز صلاحیت برخی کاندیداها با دلایل واهی نظیر رجل سیاسی نبودن (به رغم داشتن شرایط ) و بیماری در شبکه های اجتماعی به صورت گسترده و هماهنگ پخش شده است