تلاش کاربران فضای مجازی برای اقناع افکارعمومی

شنیده ها

بررسی کلان داده به‌دست آمده در هفته گذشته نشان می‌دهد که طیف اکثریت کاربران توییتری (۵۴٪) و کاربران اینستاگرامی (۵۵٪) در تلاش برای تشویق به حضور در انتخابات هستند.

نتایج نشان می‌دهد که در این بین، کاربران توییتری در عمل موفق‌تر بوده و ۶۲٪ محتوا در راستای تشویق به مشارکت در انتخابات منتشر کرده‌اند.

تعداد کاربرانی که در بستر اینستاگرام سعی در تحریم انتخابات داشته‌اند، کمتر بوده است، اما این گروه درصد بیشتری (۵۵٪) محتوا تولید کرده‌اند.

در مجموع اینطور بنظر می‌رسد که با نزدیک شدن به زمان انتخابات، تلاش‌های سازمان‌یافته برای تاثیرگذاری بر افکار عمومی در حال افزایش است.