تلاش یاران بذرپاش برای تحت فشار قراردادن وزیر علوم

براساس اخبار رسیده ، یکی از اعضای هیات رئیسه مجلس، با دکتر غلامی وزیر علوم تماس گرفته تا وی را برای جلوگیری از انتشار بیانیه دانشگاه شریف علیه بذرپاش تحت فشار قرار دهد.
محسن دهنوی که به بذرپاش نزدیک است، روز یکشنبه و سه شنبه هفته گذشته در تماس با وزیر علوم خواستار جلوگیری از انتشار بیانیه دانشگاه شریف در مورد بی اعتبار بودن عضویت بذرپاش در پژوهشکده شهید رضایی شده است. او همچنین غلامی را برای تایید نامه عضویت بذرپاش در هیات امنای دانشگاه شریف تحت فشار قرار داده تا بتواند همچنان بذرپاش را در منصب ریاست دیوان محاسبات حفظ کنند.
گفتنی است بذرپاش از دو سو مورد اتهام قراردارد. از یک سو پایان نامه او مورد نقد است که از سوی برخی متهم به سرقت علمی شده است. از سوی دیگر نامه‌ای که او به عنوان سابقه کار از پژوهشکده شهید رضایی در رسانه‌ها منتشر کرد بحث جعلی بودن تاریخ این نامه را برملا کرده است. براساس قانون مدنی تغییر در تاریخ از مصادیق بارز جعل به حساب می‌آید.