تلفیق چند ماجرا در خبرگزاری فارس برای نتیجه گیری خاص درباره احمدی نژاد

شنیده ها

خبرگزاری فارس با تحلیل و ارتباط دهی بین اظهارات فائزه هاشمی، عبدالرضا داوری و اتفاقاتی دیگر، تحلیل کرد که احمدی‎نژاد در حال سبقت از ضدانقلاب است.

فارس نوشت: فائزه هاشمی، خبر داد که احمدی‌نژاد از وی برای معاون اولی‌ خود دعوت کرده است. این ادعا با تکذیب دفتر احمدی‌نژاد مواجه شد اما بررسی مواضع او نشان می‎دهد که نگاه‌ وی با اعتقادات براندازان تفاوت چندانی ندارد.

اخیرا داوری، از نزدیکان سابق احمدی‎نژاد گفته: وی سعی می‎کرد با نیروهایی که با ولایت‎فقیه تضاد دارند، ارتباط برقرار کند.

اظهارات احمدی‌نژاد با برخی افشاگری‌های داوری تطابق دارد. برای مثال داوری گفته احمدی‌نژاد بر این باور است که به زودی نظام فرومی‌‎پاشد.

ظاهرا احمدی‌نژاد به دنبال نوعی هزینه‎تراشی است. اینکه وی افشای برخی حرف‌ها را به آستانه انتخابات معطوف می‌کند،‌ نشانه این است که از ردصلاحیت خود مطمئن شده و می‎خواهد با حاشیه‌سازی‌‎ خود را در راس اخبار نگه‎دارد.