تماس تلفنی رهنورد و موسوی با مهدی کروبی و بهزاد نبوی

پایگاه خبری / تحلیلی نگام_میرحسین موسوی و زهرا رهنورد روز شنبه با حجت الاسلام والمسلمین مهدی کروبی و بهزاد نبوی تماس تلفنی برقرار کردند.

به گزارش کلمه، موسوی و رهنورد ضمن گفت و گویی صمیمی با حجت الاسلام والمسلمین کروبی در جریان روند درمان ایشان قرار گرفته و برای وی آرزوی بهبود و سلامتی کردند.

همچنین این دو محصور جنبش سبز، ضمن تماسی با مهندس بهزاد نبوی با یادآوری سوابق و خدمات ایشان در کشور برای وی آرزوی سلامتی کردند.