تمام استعلام های امنیتی مهدی اخوان منفی شد

پایگاه خبری / تحلیلی نگام – شنیده ها

مدیر همراه اول که از یک سال قبل تلاش های گسترده ای را برای وزارت ارتباطات آغاز کرده بود به سد محکم نهادهای نظارتی خورد.

استعلام امنیتی مهدی اخوان توسط دو دستگاه اصلی امنیتی کشور منفی شد.

هم وزارت اطلاعات و هم سازمان اطلاعات سپاه استعلام مهدی اخوان بهابادی را برای تصدی وزارت ارتباطات منفی اعلام کردند تا پرونده مدیریت کلان او در کشور بسته شود.

گفته می شود اخوان در سفری که به یکی از کشورهای خارجی داشته چند روز غیب می شود و بلافاصله بعد از بازگشت توسط وزارت اطلاعات بازجویی می شود.

اقدامات مشکوک امنیتی و اقتصادی مهدی اخوان به حدی بوده که احتمال آن می‌رود که مدیر همراه اول بعد از انتخابات جایگاه مدیریت بر یکی از بزرگترین اپراتورهای کشور را از دست دهد.