تمدید تحریم‌ها علیه رژیم اسد از سوی اتحادیه اروپا

پایگاه خبری / تحلیلی نگاماتحادیه اروپا تحریمهای اعمال شده علیه رژیم اسد و حامیانش را به مدت یک سال دیگر تمدید کرد

شورای اتحادیه اروپا تحریمهایی که به دلیل تداوم سرکوب و فشار بر غیرنظامیان علیه رژیم اسد و حامیانش اعمال کرده بود را به مدت یک سال دیگر تمدید کرد.

این تحریمها تا ژوئن ۲۰۲۰ ادامه خواهد داشت. در لیست مذکور که به روز رسانی شده است پس از خروج نام پنج ۵ شخص متوفی و ۲ نهاد٬ اعمال محدودیت مسافرت و مسدود شدن حساب های ۷۰ نهاد و ۲۷۰ نفر در نظر گرفته شده است.

تحریم های نفتی و گازی٬ محدودیت های سرمایه گذاری و مسدود شدن حساب های بانک مرکزی سوریه در اروپا و نیز ممنوعیت صادرات تجهیزاتی که به سرکوب رژیم یاری کند از جمله موارد تحریم در لیست اتحادیه اروپا ذکر شده است.