تمدید توافق نظارتی با ایران؛ رافائل گروسی کنفرانس خبری برگزار می‌کند

پایگاه خبری / تحلیلی نگام_رافائل گروسی مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی که برای تمدید یک توافق نظارتی در حال گفت‌وگو با ایران بوده است عصر یکشنبه در کنفرانسی خبری شرکت خواهد کرد.

آژانس اتمی سازمان ملل موضوع این کنفرانس خبری را اعلام نکرد و فقط گفت که خبرنگاران باید ساعت دو بعد از ظهر در محل حاضر باشند.

همزمان با گفتگوهای وین برای احیای برجام میان ایران و قدرت ها (که آمریکا به طور غیرمستقیم در آن شرکت دارد) نمایندگان ایران به طور جداگانه مشغول گفتگو با آژانس اتمی در وین بوده اند.

در طول هفته پیش گفته شد انتظار می‌رود توافق سه ماهه ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی – که بعد از اقدام ایران برای کاهش سطح بازرسی های آژانس – میان دو طرف به دست آمد تمدید شود.

این توافق در روزهای آینده منقضی می شود. بر اساس این توافق دوربین های آژانس در تاسیسات هسته ای ایران فعالیت خواهند کرد اما دسترسی به محتویات آن تنها در صورتی ممکن است که تحریم های آمریکا علیه ایران رفع شده باشد.

دیپلمات های اروپایی شرکت کننده در مذاکرات احیای برجام گفته اند خیلی مهم است ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی راه حلی برای اطمینان از استمرار نظارت آژانس بر فعالیت های هسته ای ایران پیدا کنند.