تندروهای مجلس دلواپسان رفع تحریمند

محمد ارسلانی

توافق اخیر ایران و آژانس انرژی اتمی در همه ابعاد توافقی است به نفع ایران
که میتواند طرف های درگیر برجام را راستی آزمایی کند
آژانس انرژی اتمی هم امید دارد با ارائه مشوق های لازم
از طرف جامعه بین المللی به ایران و لغو تحریم های گسترده اقتصادی علیه ایران
به توافقی بهتر و پایدار تر از توافق ۲۰۱۵ دست پیدا نماید
اما لغو تحریم ها و عادی سازی روابط بین المللی ایران
به مذاق تندروهای مجلس شورای اسلامی خوش نیامده
کاسبان تحریم از هر توافقی که پایان بخش تحریم ها باشد قطعا حمایت نخواهند کرد
رزق و روزی تندروها در تداوم تحریم هاست
و برای آنان فرقی ندارد که این فقط مردم ایران هستند
که از ادامه دار بودن تحریم ها دچار مشقت و سختی می شوند
و زندگی مردم است که در آستانه نابودی کامل قرار دارد