تنها تصویر از تنها ترین ۵ دلاور مرد ایرانی ناشناس

این عکس کاملا واقعیست و این پنج نفر ،

آخرین نفراتی هستند که میرن اون طرف پل خرمشهر

تا نیرو های عراقی رو معطل کنند

تا مردم فرصت بیشتری برای تخلیه ی شهر داشته باشند ،

پنج نفری که هرگز برنگشتند و تصویرشان و نه نامشان را دانستیم