تنها در یکی از بیمارستان های تهران هر ۲۴ ساعت ۱۶ نفرتا ۲۱ نفر بر اثر کرونا می میرند

محمد ارسلانی

پنهان کاری و دروغ مقامات ایرانی و پنهان کاری مرموزانه آنان

در ارائه لیست کشته های کرونایی

امری ست که باعث شده تا پزشکان و کادر درمانی

به صورت خودجوش آمار واقعی کشته های کرونا را

برای خبرگزاری ها و رسانه های مستقل ارسال نمایند

در طول هر ۲۴ ساعت طی روزهای اخیر

در یکی از بیمارستان های تهران ۱۶ نفرتا ۲۱ نفر به کام مرگ فرورفته اند

دلیل مرگ همگی آنان کرونا می باشد

این فقط آمار یک بیمارستان نه چندان مطرح در تهران می باشد

بیمارستان های دیگر در تهران تا روزانه بیش از ۱۰۰ نفر فوتی را تجربه می کنند

حاکمیت با کرونا به یک پاکسازی جمعیتی گسترده در کشور دست زده است

جنایت علیه بشریت هر روز توسط حاکمیت در حال تکرار می باشد

معلوم نیست چند ده یا چند صد هزار نفر دیگر باید قربانی کرونا شوند

تا حاکمیت دست از این همه آدم کشی بردارد

و بگذارد دنیا به کمک مردم ایران بیایند