تنها رئیس جمهور دنیا که همزمان به فعالیت قضائی هم مشغول است

پایگاه خبری / تحلیلی نگام – شنیده ها

آیا می دانید که سید ابراهیم رییسی تنها رییس جمهوری در دنیا هست که همزمان با ریاست جمهوری قاضی و دادستان هم هست؟

و علمای جامعه شناس انگشت به دهان باید بمانند که تعارض منافع و مردم سالاری دینی را شاهد باشند؟

وی فعلا همزمان با ریاست جمهوری ، دادستان ویژه روحانیت هم هست و علاوه بر کنترل بخش مهم قدرت ، با ابزار قضایی هم می تواند به پیشبرد اهداف خود بپردازد.

اگر از مخالفان ، کسی از وی شاکی باشد عملا چون قاضی هم هست و حکم دادستانی ویژه روحانیت او هم چنان استوار بوده و کماکان از این جایگاه قضایی استعفا نداده و یا برکنار نشده است ، شکایت یا جرم احتمالی هم جز با دخالت دادگاه انتظامی قضات و تعلیق وی قابل رسیدگی نیست.

و کدام قاضی ، جرات تعلیق رییس جمهور و منصوب رهبری را خواهد داشت؟