تن فروشی بخاطر فقر فقط شبی ۲ دلار

مهرداد شاکری

انقلابیون ۵۷ حتی در بدترین تصوراتشان هم نمی دیدند که روزی فرا برسد که فقر در ایران چنان بیداد کند که مادری از سر ناچاری و عجز و ناتوانی بخواهد خود یا دخترش را فقط برای دریافت شبی ۲۰هزارتومان یعنی شبی کمتر از ۲ دلار به حراج بگذارد
دشمنان ایران هم در بهترین رویاهای خود نمی توانستند اوج حقارتی را که ایران و ایرانی اکنون بخاطر ۳۰ سال رهبری علی خامنه ای بدان دچار شده تصور نمایند
با اشک و خون دل دارم از وطنی مینویسم که فقر و فلاکت چنان بلایی بر سرش آورده که بدتر و خراب تر از این نمی توانست بشود

فقر و نداری بنیان جامعه ایرانی را از هم پاشیده است
برای درست کردن شرایط و بازگشت سربلندی و افتخار به ایران دربندمان چاره ای نداریم جز اینکه همه با هم به خیابان بیاییم و ایران را از لوث حاکمان دزد و خاٸن پاک نماییم
باور کنیم با اتحاد می توانیم ایرانمان را پس بگیریم