تهدیدهای علنی نظامیان قبل از شروع رسمی انتخابات آغاز شد

✍️اکبر گنجی

قاسم رضایی جانشین فرمانده ناجا اخیرا گفته است : برخی نامزدهای ریاست جمهوری وطن فروشانِ نوکر و مزدور آن طرف آبی ها هستند و ما فتنه شان را در نطفه خفه خواهیم کرد

وی در ادامه گفته است :

«دشمن دنبال این است که انتخابات ما پرشور برگزار نشود، اما کور خوانده است…. ، به‌طور قطع با هر توطئه‌ای که از سمت آن طرف آب‌ها یا در همین کشور برخورد می‌شود و فتنه‌ها را در محفل‌هایشان خفه می‌کنیم. هر فتنه گری با هر عنوانی و با هر لباسی بخواهد آرامش مردم را بر هم بزند، آن را در نطفه خفه می‌کنیم. برخی از افراد مصاحبه‌هایی انجام می‌دهند که وقتی آن را بررسی می‌کنیم جزء وطن فروشی چیزی ندارد. این افراد عرق ملی را از دست داده اند و خود را نوکر و مزدور آن طرف آب‌ها می‌داند. ناجا به پشتیبانی مردم و به خواست مردم با این افراد ذره‌ای مماشات نخواهد کرد».

آقای سردار لطفا توجه داشته باشید ؛
بیت رهبری مرکز فتنه است. شورای نگهبان، قوه قضائیه و نهادهای مشابه آنها که جز سرکوب و زندان کاری نمی کنند، فتنه گران اصلی هستند.