توافقات اولیه علی لاریجانی با قالیباف در مقابل ابراهیم رئیسی؟!

شنیده ها

شنیده ها نشان می دهد پس از احتمال حضور ابراهیم رییسی در انتخابات ریاست جمهوری ، تعدادی از اطرافیان رئیس مجلس چندان از این اتفاق استقبال نکردند و بر اساس برآورد خود فکر می کنند که در دولت رئیسی، جبهه پایداری تار و پود دولت را در بر خواهد گرفت.

به همین منظور جلسه ای میان نیروهای اصلی لاریجانی و قالیباف برگزار شده و مذاکرات اولیه برای چگونگی تعامل کوتاه و بلند مدت انجام شده است.

رصد تعامل نیروهای رسانه ای لاریجانی و قالیباف در کلاب هاوس نشان می دهد تعامل معناداری میان حامیان این دو چهره در برگزاری اتاق های گفت و گو و خطوط محتوایی شکل گرفته است.

بعد از رای آوری قالیباف برای ریاست مجلس یازدهم، محسن اسماعیلی از نیروهای نزدیک به علی لاریجانی جدی ترین گزینه ریاست دفتر قالیباف شد که بعد از انتقادات فراوان، رییس مجلس از خیر اسماعیلی می گذرد.

طی یک ماه گذشته بیش از ۵۰ اتاق گفت و گو در کلاب هاوس علیه ابراهیم رییسی برگزار شده که آنالیز نفرات اصلی شرکت کننده در آن حاکی از همکاری مستمر و برنامه ریزی شده نیروهای لاریجانی و قالیباف در اتاق‌ها دارد.