توافق پشت پرده احمدی نژاد و مجتبی خامنه ای

شنیده ها حکایت از توافق های پشت پرده محمود احمدی نژاد و مجتبی خامنه ای دارد.

بر اساس همین خبر نیز ، توییت های این روزهای عبدالرضا داوری نیز در حمایت از رهبری مجتبی خامنه ای ، خودسرانه نبوده بلکه کاملا در هماهنگی با احمدی نژاد نوشته می شود.

منافع مشترکی چون دشمنی با خاندان لاریجانی ، ( رقابت احمدی نژاد با علی لاریجانی بر سر ریاست جمهوری و رقابت مجتبی خامنه ای با صادق لاریجانی بر سر رهبری ) از جمله دلایل این توافق ، علی رغم مشکلات گذشته بوده است.

گفته می شود مجتبی خامنه ای به احمدی نژاد قول داده در ازای حمایت تیم او از رهبری اش ، به ابراهیم رئیسی دستور دهد ، تعقیب قضایی احمدی نژاد که پس از یارانش توسط صادق لاریجانی قول داده شده بود کان لم یکن شود.