تورم ۱۷۰ درصدی اقلام خوراکی در یک سال

 

 

مهرداد شاکری 

 

سازمان مدیریت و برنامه ریزی: نرخ تورم اقلام خوراکی در مهر ۹۷ نسبت به مهر ۹۶ حدود ۱۷۰ درصد است

بررسی این میزان تورم درباره اقلام خوراکی در طول یک سال

و مقایسه آن با میزان حقوق دریافتی یک کارگر و کارمند

و تورم افسارگسیخته در بقیه حوزه ها

و عدم ثبات اقتصادی در کشور

و تعطیلی کارخانجات مختلف

و بیکاری ده ها هزار نفر از کارگران

ما را با یک واقعیت سخت و ترسناک روبرو می کند

یک کارگر با حقوق ماهی یک ملیون تومان

چطور باید از عهده مخارج سنگین زندگی بر بیاید

یک میلیون تومان با توجه به هزینه های مسکن و انرژی و آب و پوشاک و خورد و خوراک

چقدر می تواند جوابگوی زندگی یک کارگر و کارمند باشد

وقتی می توانیم از ثبات اقتصادی و شکوفایی اقتصادی صحبت کنیم

که درآمد ماهیانه یک نفر بتواند جوابگوی نیازهای اولیه وی باشد

با بررسی این آمارها و دقیق شدن در زندگی روزمره مردم ما به یک واقعیت تلخ می رسیم

فروپاشی اقتصادی ماه هاست که اتفاق افتاده

و روز به روز در حال گسترش می باشد

حالا من و شما هر چه میخواهیم بنشینیم

و از عدل و داد و برابری حرف بزنیم

خانه از پای بست ویران است برادر جان

 

نگام ، ناگفته های ایران ما