توزیع بادمجان رایگان در بوشهر با حضور مسئولان این شهر! / رژه فقر در ایران و نمایش تحقیر مردم

توزیع بادمجان رایگان در بوشهر با حضور مسئولان این شهر!

رژه فقر در ایران و نمایش تحقیر مردم

توزیع بادمجان میان مردم به عنوان «بسته معیشتی»!

روستای نظرآقا، شهرستان برازجان

انسان حیران مى ماند چه بگوید؛ کارى نیکو با حداقل امکانات در شرایط حداکثر نیازمندى ها، یا کارى تبلیغاتى جهت تفریح دیگران!