توزیع بسته‌های کمک بشردوستانه ترکیه بین نیازمندان در منطقه عملیاتی چشمه صلح

پایگاه خبری / تحلیلی نگاموزارت دفاع ملی ترکیه با انتشار یک تویت اعلام کرد، یاری‌های انسانی ترکیه به سوری‌ها ادامه دارد

یاری‌های انسانی ترکیه به غیرنظامیان در منطقه عملیاتی چشمه صلح در سوریه ادامه دارد. 

وزارت دفاع ملی ترکیه با انتشار یک تویت اعلام کرد، یاری‌های انسانی ترکیه به سوری‌ها ادامه دارد. 

در این تویت به تصاویری از توزیع کمک‌های انسانی از سوی سربازان ترک بین مردم منطقه جای داده  شد. 

در این تویت چنین نوشته شد: در منطقه عملیاتی چشمه صلح که از سوی سربازان قهرمان‌مان از تروریزم و ظلم پاکسازی شده یاری‌های انسانی بین نیازمندان توزیع شد.