توصیه هایی دوستانه به شهردار جدید تهران

 

 

راه سبز امید

 

 

متاسفانه اقای آخوندی برای مدیریت شهرداری تهران رای نیاورد

و شورای شهر به هر علت آقای حناچی را برگزید.

امیدواریم که این انتخاب بخاطر فشارهای بیرونی و ملاحظات حزبی و سیاسی نبوده باشد

و ایشان در کارش موفق باشد

و همه باید او را برای اداره بهتر شهر یاری کنیم.

و امیدوارم که آقای اخوندی هم برنامه های مد نظر خودش برای مدیریت شهر تهران را بصورت پیشنهاد با ایشان مطرح کند

و با فکر و توان مدیریتی خود شهردار جدید را در حد توانش یاری کند

و شهردار جدید هم از پتانسیل مدیریتی ایشان استفاده کند

و به کمک هم شهر را اداره کنند.

من به سهم خودم بعنوان یک شهروند چند پیشنهاد برای اداره بهینه شهر تهران دارم

که امیدوارم مد نظر شورای شهر و شهردار جدید تهران قرار گیرد :

اول ؛ اصلاح ساختار مدیریت چند پارچه جهت ایجاد مدیریت یکپارچه شهری

دوم: توقف روند شهرفروشی برای تامین درامد شهرداری و جایگزینی فروش خدمات شهری بعنوان منبع درامد جدید شهرداری.

سوم: جدائی مدیریت خدمات شهری مانند اب و فاضلاب و برق و گاز شهری و جایگاههای سوخت از بدنه دولت و واگذاری ان به شهرداری با تصویب مجلس

جهت کوچک سازی دولت و ایجاد مدیریت یکپارچه شهری.

چهارم: توقف فروش تراکم و صدور مجوز ساخت و ساز مازاد بر تراکم موجود در تهران به جز مجوز نوسازی همراه با متراکم سازی بافتهای فرسوده شهری.

پنجم: جلوگیری از صدور پلاک برای خودروهای جدید به جز از رده خارج کردن یک خودرو بازای هر خودرو داخلی و حداقل دو خورو بازای خودروهای

خارجی.

ششم: وضع عوارض ورود به شهر برای خودروهای پلاک شهرستان

هفتم: فروش حق اولویت استفاده از پارکینگهای کنار معابر به ساکنین محل فاقد پارکینگ کافی.

 

 

نگام ، ناگفته های ایران ما