توصیه های محرمانه «محسن رفیقدوست» به نامزدهای انتخابات آتی!

شنیده ها

محسن رفیقدوست در جلسه جمعی از فرماندهان سپاه در تاریخ سوم شعبان گفته است:‌ من با تک تک کاندیداهای ریاست جمهوری رفتم و نشستم. با اکثرشان یا تک تک شان جلسه گذاشتم. به تمام اینها گفتم شما باید با رهبر هماهنگ باشید. کشور دیگر ظرفیت دوگانگی‌ها را ندارد، اگر زاویه دارید، اصلا حق ورود ندارید.

توضیحات وی درباره شرایط کاندیداها با وجودی که اسم نیاورده است بگونه ای بوده که همه از آن، مصداق «آقا محسن» را برای ریاست جمهوری ۱۴۰۰ برداشت کرده اند.

گفته می شود با انتخاب محسن رضایی به عنوان نامزد نظامی انتخابات ۱۴۰۰، احتمال شکست نامزد نظامی جدی است.