توقیف روزنامه ی قانون و ذهنیت حذف گرای حاکم

«حامد تقوی»

روزنامه ی قانون توقیف شد . به همین سادگی!
این در حالیست که که همزمان با ورود آقای بشار اسد به ایران در تاریخ ۷ اسفند ۹۷ با تیتر «مهمان ناخوانده» که مربوط به حضور آقای ” اسد در تهران بود برای توقیف شد.
در حالی که در متن این مطلب و این گزارش ، از بشار اسد حمایت کرده است.
ذهنیت حذف‌گرای جمهوری اسلامی، به قدری در این سالها رشد و نمو پیدا کرده که حتی تحمل یک خط جمله ی بظاهر مخالف را ندارد . در واقع سانسور تا اعماق حفره های جمهوری اسلامی هم نفوذ کرده است.

پایگاه خبری / تحلیلی نگام