تولید نفت عربستان به طور موقت متوقف شد

پایگاه خبری / تحلیلی نگامپرنس عبدالعزیز بن سلمان وزیر انرژی عربستان سعودی، اعلام کرد، تولید نفت به علت حمله پهپادی به دو تاسیس متعلق به شرکت ملی نفت عربستان “سعودی آرماکو” به طور موقت متوقف شده است

پرنس عبدالعزیز بن سلمان وزیر انرژی عربستان سعودی، اعلام کرد، تولید نفت به علت حمله پهپادی به دو تاسیس متعلق به شرکت ملی نفت عربستان “سعودی آرماکو” به طور موقت متوقف شده است. 

بر اساس سخنان وزیر انرژی عربستان سعودی که در خبرگزاری SPA عربستان سعودی منتشر شد، تولید در تاسیسات نفتی بقیق و خریص به طور موقت متوقف شده و کسری تولیدی از ذخایر جبران خواهد شد. 

بن سلمان گفته است، بر اساس بررسی های اولیه، انفجار ناشی از حمله منجر به توقف تدارک ۵.۷ میلیون بشکه نفت خام (معادل با حدود ۵۰ درصد از تفت تولیدی روزانه شرکت) شده است. 

بن سلمان افزود، این حمله سبب توقف تولید نزدیک به ۲ میلیارد بشکه گاز نیز شده است. این نیز باعث کاهش ۵۰ درصدی تولید دیگر انواع گاز خواهد شد. 

وزیر انرژی عربستان سعودی با ابراز اینکه این حمله تاثیر بر بازار سوخت داخلی نخواهد داشت افزود، فعالیت های تعیین خسارت شرکت ادامه دارد.