توهم حکمرانی مطلوب و مدیریت جهانی

پایگاه خبری / تحلیلی نگام – ✍️سلمان موسوی

با روی کار آمدن دولت رئیسی مجددا شاهد ظهور و حضور ادبیاتی بی محتوا و تهی از شاخص های توسعه و عاری از فکت و واقعیت های موجود در ساختار سیاسی و اقتصادی دولتمردان هستیم،

با اوج گرفتن احمدی نژادیسم در سپهر سیاسی ایران شاهد برساخت های متوهمانه و‌گاهی مضحک از سوی رئیس جمهور و‌اطرافیانش مبنی بر مدیریت جهانی واستقبال و درخواست دیگر کشورها برای الگو برداری از مدیریت حاکم بر جمهوری اسلامی برای برون رفت از بحرانها ومعضلات حکمرانی بودیم ، که همواره مورد استهزا و تمسخر رسانه های بین المللی و کارشناسان داخلی قرار گرفت . متاسفانه با روی کار آمدن دولت رئیسی شاهد حیات دوباره ی همان سبک و سیاق عوام پسندانه اما با چاشنی قلدر مآبانه تری هستیم،

که با چینش نظامیان و پر رنگ تر شدن حضورشان در عرصه های مدیریتی و اجرایی بیش از پیش با این پدیده رو برو خواهیم شد

سردار وحیدی وزیر کشور در مصاحبه ای، حکمرانی در ایران را مطلوب و مورد توجه دیگر کشورهای جهان و الگو برداری از این نوع حکمرانی را در عرصه های بین المللی مورد توجه،استقبال و کپی برداری خواند اما حتی یک فرد غیر سیاسی که اندک اطلاعات و آگاهی از علم اقتصاد و سیاست ندارد نیز به گزاف و بی پایه و اساس بودن این اظهار نظر انگشت حیرت بر دهان برده و اینگونه ادبیات را از مسئول وزارتخانه ای که مسیولیت چیدمان مدیران اجرایی را برعهده دارد نمی پذیرد

سردار وحید با توجه به محیطی که در آن رشد و ارتقا یافته به کری خواندن و مبالغه عادت دارد و این سبک و مدل در جایگاه نظامی و امنیتی معمول و‌متداول است.
اما گویا ایشان با همان تربیت و پیش فرض ها، بدون‌توجه و شناخت از جایگاه فعلی خود گفتمان نظامی گری را همچنان در نحوی مدیریتیاش اعمال میکند

سوال ما از وزیر کشور این است که شما با کدام شاخص توسعه و ارزیابی داده ها، حکمرانی در ایران را مطلوب و بعنوان نمونه ی برتر جهانی معرفی می کنید

مروری بر تحقیقات انجام شده از سوی اساتید و پژوهش گران توسعه در دانشگاه اصفحان درارزیابی ۱۳ شاخص توسعه که حکمرانی مطلوب خود یکی از شاخص های توسعه در جهان مورد سنجش قرار میگیرد نشان میدهد ایران در شاخص کل توسعه در میان ۱۵۰ کشور مورد ارزیابی رتبه ی ۱۱۴ را داشته و تراز شاخص حکمرانی مطلوب ایران در این ارزیابی نمره ای کمتر از حد متوسط جهانی را دارا می باشد.

و در اخرین رده بندی تورم کشورهای جهان وضعیت نامطلوب ایران از دیگر مواردی است که ادعای شما را با چالش روبرو می کند.

۶ شاخص حکمرانی مطلوب در نمودار توسعه ، شامل

حق اظهار نظر و پاسخگویی در کشور ثبات سیاسی و‌نبود خشونت
اثر بخشی دولت که به کیفیت خدمات حکمرانان و اعتبار تعهدات و قرار دادها و مبتنی بر تصمیمات درست حاکمیت
کیفیت مقررات در بخش خصوصی حاکمیت قانون وکیفیت اجرای قانون در اداره کشور
_کنترل فساد

حال قضاوت با شما با توجه به شاخص های ارزیابی حاکمیت مطلوب ،آیا حاکمیت ما الگویی مناسب و‌موفق در عرصه بین المللی می باشد؟

لذا از دولت جدید که عرصه ی جولان نظامیان در مناصب دولتی و اجرایی است انتظار می رود که ادبیات نظامی را با ادبیات سیاسی مبتنی بر امار و ارقام و داده های مشخص و ملموس جایگزین نموده و از حیرت و سرگردانی جامعه،رسانه ها ی داخلی و همچنین سو استفاده ی بیگانگان و معاندین کاسته و دانش خود را با واقعیت و شاخص های موجود و دقیق کشور برای تصمیم گیری و تصمیم سازی موثر تر افزایش دهند