“توهین به رییس‌جمهور؛ اولین آزمون سند رییسی”

کامبیز نوروزی

در قانون اساسی همه افراد در برابر قانون مساوی‌اند. نیز آمده است: حیثیت و‌ جان و مال مردم از تعرض مصون است.

در سند امنیت قضایی که آقای رییس قوه‌قضاییه به‌تازگی منتشر کرده، همین دو اصل قانون اساسی تکرار و تأکید شده‌اند.

در همین روزها شاهدیم که کسانی آشکارا به رییس‌جمهور توهین کرده‌اند یا او را به اعدام تهدید می‌کنند.

جناب آقای رئیسی ، این توهین و این تهدید علیه رییس‌جمهور از جرائم عمومی است و نیازمند شکایت شاکی خصوصی نیست.

آیا در اجرای قانون و تعهد عملی به سند امنیت قضایی و مفاهیمی از قبیل عدم تبعیض و برابری در مقابل قانون، مصونیت جان و حیثیت افراد از تعرض و استقلال و بی‌طرفی قضا، نباید گویندگان این سخنان علیه رییس‌جمهور کشور تحت تعقیب قضایی قرار گیرند یا معافند از تعقیب؟

✍️ دیدگاه شما 🙏