توییت عجیب ضرغامی آیا سپاه از خامنه ای عبور کرده ؟

 

 

مهرداد شاکری 

 

 

عزت الله ضرغامی با انتشار یک توییت

مدعی شده است که سپاه در انجام ماموریت دفاع از انقلاب هیچ خط قرمزی ندارد

وی خط قرمز واقعی را ناکارآمدی و ضعف در نحوه اجرا و غفلت احتمالی از افکار عمومی دانسته است

وی از سپاه و حزب الله خواسته تا پرچمدار دفاع از حقوق مردم باشند

این گفتار آقای ضرغامی قطعا متوجه افراد عادی کشور و مردم عادی نیستند

روی سخن ضرغامی با حاکمیت و شخص اول کشور می باشد

چرا که مشکلات امروزه در جامعه ایران بدلیل ضعف در مدیریت و رهبری آقای خامنه ای

طی ۳۰ سال رهبری ایران رخ داده است

به نظر می رسد سپاه برای حفظ قدرت خود به آرامی از رهبر ایران عبور کرده است

استراتژی سپاه بعد از این در تقابل مستقیم با رهبر ایران قرار دارد

سپاه می کوشد در نقش یک منجی ظاهر شود

 

نگام ، ناگفته های ما