تو را به خدا انتقام سخت نگیرید

حسین ارغوانى

به دنبال ترور دانشمند هسته ای ایران دکتر محسن فخری زاده سخن از گرفتن انتقام سخت از اسراییل می رود.

تو را به خدا انتقام سخت را رها کنید.

هنوز انتقام سخت ترور سردار سلیمانی با شلیک موشک به هواپیمای مسافری خودی و کشتن ۱۷۷ مسافر بیگناه از یادها نرفته و دردش التیام ‌ نیافته.

تو را به خدا در سالگرد آن فاجعه هولناک فاجعه جدیدی نیافرینید و از ملت ایران انتفام‌ نگیرید.

اگر واقعا می خواهید از اسراییل انتقام بگیرید بجای انتقام سخت انتقام نرم بگیرید

و ریشه های جاسوسی را در اطلاعات سپاه و در میان خودی ها و آتش به اختیارها پیگیری کنید.‌

همانها که نقاب انقلابیگری و اصولگرایی افراطی و ضد اسرائیلی و ضد امریکایی و ولایت مداری و مخالفت با مذاکره و فریاد خروج از برجام سرداده اند.

جاسوسها را در میان انها بیابید نه در میان منتقدان و مخالفان سیاسی نظام و اصلاح طلبان و تحول خواهان و دو تابعیتی ها.

جاسوس در میان خودتان است.