تیم رئیسی به کمیته تطبیق برجام اضافه شد

شنیده ها

کانال مطالعات ایران مدعی‌ شده به‌ تازگی دو نماینده از تیم ابراهیم رییسی، رئیس‌جمهور منتخب به کمیته‌ای «تطبیق متن نهایی توافق احتمالی ایران و گروه ۴+١» اضافه شده‌اند و تعداد اعضای کمیته به هفت‌نفر رسیده است.

بنابر این گزارش علی حسینی‌تاش، معاون راهبردی شورای‌عالی امنیت‌ملی و علی باقری، معاون سابق دبیرخانه شورای عالی امنیت‌ملی و مسوول کنونی ستاد حقوق‌بشر قوه‌قضایی، از طرف رییسی در جلسات این کمیته شرکت می‌کنند.

تاکنون این کمیته را علی شمخانی از طرف شورای عالی‌ امنیت‌ملی، عبدالرضا مصری و وحید جلال‌زاده از سوی مجلس و علی اکبر صالحی و عباس عراقچی، از دولت تشکیل داده‌‌اند و ۱۰جلسه داشته‌اند.

پس از اعلام نظر این کمیته(تا یکی‌دوهفته دیگر)، در نهایت شورای عالی‌ امنیت درباره تایید محتوای مذاکرات، توقف مذاکرات یا تغییر تیم مذاکرات و موکول شدن تداوم مذاکرات به دولت آینده، تصمیم می‌گیرد.

اما این کمیته چیست و چه می‌کند؟ این کمیته که به‌تازگی زیر نظر شورای‌‌عالی امنیت‌ملی راه افتاده، موظف‌است متن نهایی توافق وین را، که تقریبا در وین نهایی شده، با «قانون اقدام راهبردی لغو تحریم‌ها«(مصوبه هسته‌ای پارسال مجلس) و همچنین با دستور رهبری دراین‌باره تطبیق دهد.

رهبر ایران مقرر کرده‌ ابتدا آمریکا باید تحریم‌ها را رفع کند؛ رفع تحریم‌ها باید همه تحریم‌های وضع‌شده در دوران ترامپ را دربرگیرد و لغو تحریم‌های آمریکا راستی‌آزمایی شوند.