تکذیب انفجار در میدان گازی امید؛ جمهوری آذربایجان: گل‌فشان بود

پایگاه خبری / تحلیلی نگامدر پی انتشار گزارش هایی درباره بروز یک انفجار قوی و آتش سوزی در آب های ساحلی باکو در جمهوری آذربایجان، منابع دولتی از فوران گل فشان در این منطقه خبر داده است.

تصاویر منتشر شده در شبکه های اجتماعی نشان دهند بلند شدن یک ستون از آتش و دود در میانه دریا در نزدیکی ساحل باکو است.

پیش تر، کمیته دفاع از حقوق کارگران صنعت نفت جمهوری آ‌ذربایجان و بعضی از منابع خبری از آتش سوزی در تاسیسات اکتشاف گاز جزیره قوم در میدان گازی امید در دریای خزر خبر داده بودند.

زمان بروز حادثه نه و نیم شب یکشنبه اعلام شده است.

اما شرکت دولتی نفت جمهوری آذربایجان، سوکار، در بیانیه ای از سالم بودن تاسیسات این شرکت خبر داده است.

ابراهیم احمداف، سخنگوی این شرکت گفت: هیچ حادثه ای در میدان های نفت و گاز دریایی رخ نداده است و فعالیت تاسیسات سوکار به حالت طبیعی در حال انجام است.

همزمان، وزارت محیط زیست و مرکز زلزله نگاری جمهوری آذربایجان از فوران یک گل فشان به عنوان علت بروز انفجار نام برده اند اما توضیحی درباره علت انفجار و آتش سوزی ارائه نشده است.

منابع دریای خزر در صادرات گاز از جمهوری آذربایجان به اروپا نقش مهمی دارند.

به گفته امید شکری، تحلیلگر منابع انرژی، میدان گازی امید از میادین اصلی گاز جمهوری آذربایجان است.