تکذیب گلشیفته فراهانی: صداى پخش‌شده در رابطه با سشوار گرفتن زیر بینی به من مربوط نمی‌شود

پایگاه خبری / تحلیلی نگام _ تکذیب گلشیفته فراهانی در خصوص صدای پخش در فضای مجازی:صداى پخش‌شده در رابطه با سشوار گرفتن زیر بینی به من مربوط نمی‌شود. خواهش می‌کنم هر خبرى را که به اسم من بیرون می‌آید باور نکنید

فایل صوتی پخش شده در فضای مجازی با نام گلشیفته فراهانی