تکلیف شب را حذف نکردیم/ تکالیف مهارت محور جایگزین مشق شب

 

 

نگام ، اجتماعی _ معاون آموزش ابتدایی گفت: ما حذف تکلیف شب نداشتیم بلکه جایگزینی تکالیف مهارت محور به جای مشق شب که رونویسی بود را طراحی کردیم.

 

به گزارش خبرآنلاین رضوان حکیم زاده، در مراسم تجلیل از پژوهشگران و فناوران برتر دانش آموزی، به موضوع حذف مشق شب و اینکه برخی نسبت به آن انتقاد دارند، اشاره کرد و گفت: به هیچ عنوان حذف مشق شب نداشتیم بلکه مشق های مهارت محور در پایه اول تا سوم  ابتدایی جایگزین مشق های رونویسی شد.

او ادامه داد: بچه های ما رونویسی و روخوانی بسیار داشتند اما مهارت نوشتن و درک مطلب کمتر است و و مشق های مهارت محور از روخوانی ها و رونویسی های تکراری به سمت مهارتی بودن برود.

حکیم زاده ادامه داد: اکنون برخی افراد در ساده ترین مهارت باز می مانند، حتی نمی توانند طول و عرض یک پرده را محاسبه کنند.

او با اشاره به اجرای طرح جابر ابن حیان، افزود: این جشنواره بارقه های امید را در دل ما زنده نگه می دارد که بسترهایی فراهم شده تا دانش آموزان با دست سازه های خود کاری انجام دهند  و از حافظه محوری به سمت تفکر خلاق بروند و در نهایت به سمت اقتصاد دانش بنیان که کلید نجات است.