تکمیل پروژه‌های عمرانی ۶ ساله در ایران ۱۲ سال زمان می برد

پایگاه خبری / تحلیلی نگام _  علی‌اکبر نیکواقبال با بیان تمام پروژه‌های اقتصادی زیربنایی و زیرساختی ما نیمه‌کاره مانده است، گفت: متوسط جهانی اجرای اینگونه پروژه‌ها شش سال و در ایران ۱۲ سال است.

علی‌اکبر نیکواقبال استاد اقتصاد دانشگاه تهران اظهار داشت: زمانی‌که کسری بودجه به معنای افزایش پایه پولی و نشر اسکناس در کشور ایجاد می‌شود که به آن در اقتصاد مالیات تورمی هم می‌گویند،‌ هیچ کاری ساده‌تر از این نیست که اسکناس چاپ شود و به تمام پروژه‌های کشور در هر بخشی ازجمله عمرانی، امنیتی، آب و نیرو و توسعه‌ای و … اختصاص یابد. شاید در این وضعیت دولت موفق دیده شود، اما وقتی این موضوع بررسی می‌شود می‌بینیم پروژه‌ای که قرار بود با مثلا دو میلیون تمام شود بعد از گذشت چند سال با ۱۰ تا ۲۰ میلیون تومان به اتمام می‌رسد.

وی بیان کرد: تمام پروژه‌های اقتصادی زیربنایی و زیرساختی ما نیمه‌کاره مانده است. متوسط جهانی اجرای اینگونه پروژه‌ها شش سال و در ایران ۱۲ سال است. این تورم در سال اول کمی نشاط‌آور است به دلیل اینکه می‌توان امورات توسعه‌ای را انجام داد سال بعد با مصیبت بیشتری برمی‌گردد و دولت مجبور خواهد بود در بودجه بعدی هزینه‌های بیشتری را برای اتمام پروژه‌ها در نظر بگیرد که این یعنی تورم بزرگتر.