تکیه آملی لاریجانی به صندلی ریاست مجمع تشخیص

 

سهراب سهیلی

آملی لاریجانی که خود ابوالشماغلی است،

پیش از اتمام دوره ریاستش بر قوه قضائیه،

توسط رهبر جمهوری اسلامی به عنوان رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام منصوب شد.

پس از مرگ هاشمی، آقای موحدی کرمانی

به عنوان سرپرست مجمع برای مدتی کوتاه انتخاب شد،

پس از آن آقای هاشمی شاهرودی به عنوان رئیس منصوب شد

اماچرا موحدی کرمانی به عنوان رئیس مجمع انتخاب نشد؟

و چرا آملی لاریجانی پس از مرگ هاشمی به عنوان رئیس مجمع توسط رهبر منصوب نشد؟

دو احتمال هست : یک آقای موحدی لابی قوی در بیت ندارد

و دوم آقای لاریجانی از لابی و قدرت بسیار قوی در بیت و پشت بیت برخوردار است.

آملی لاریجانی با زیرکی و برنامه ای از پیش تعیین شده

و یا بر حسب شانس، تقریبا پس از ۱۰ سال ریاستش بر قوه قضائیه، به عنوان رئیس مجمع منصوب شد.

نکته مهم: خانواده لاریجانی در صدد گرفتن مراکز اصلی قدرت هستند.

آملی به عنوان رهبر و علی لاریجانی به عنوان رئیس جمهوری آینده ایران

آیا مردم ایران اجازه خواهند داد که کار به اینجا بکشد؟

نگام: ناگفته های ایران  ما