تیر خلاص امریکا به اقتصاد ایران،تحریم بانک ها و موسسات مالی

 

 

مهردادشاکری

 

 

وزارت خزانه داری امریکا ۲۱ شرکت و نهاد مالی ایران را به لیست تحریم های امریکا بر علیه ایران افزود

تمام این شرکت ها و نهادهای مالی از نهادها و شرکت ها و بنگاه های بزرگ اقتصادی ایران به شمار میروند

امریکا با تحریم بانک ها و موسسات مالی قصد دارد ریسک معامله با ایران را تا سرحد مرگ بالا ببرد

با فرارسیدن ۱۳ آبان و شروع تحریم های فلج کننده نفتی

و تحریم موسسات مالی به نظر می آید

امریکا قصد دارد تیر خلاص را بر پیکره اقتصاد ایران شلیک نماید

بدون برنامه ریزی مدون و اساسی و قابل اجرا مقابله با تحریم های امریکا امکان پذیر نیست

امریکا میکوشد با هدف فروپاشی اقتصاد ایران

در نهایت به خواست اصلی خود که تغییر رژیم در ایران است دست پیدا کند

در جنگ همه جانبه بین حاکمیت و امریکا قربانی اصلی مردم عادی خواهند بود

باید به فکر چاره بود

جام زهر شاید تنها راه نجات باشد

به قول فروغ فرخ زاد:نجات دهنده در گور خفته است

 

نگام،ناگفته های ایران ما