تیم عملیاتی سپاه از سال ۸۶ در یمن د حال جعل دلار و ساخت موشک می باشد

مهرداد شاکری

 

اوایل سال ۱۳۸۶ اداره کل اطلاعات فارس توانست یک شبکه جعل اسکناس را در شیراز متلاشی کند و اعضای این شبکه را دستگیر نماید.

حجم اسکناس های جعلی مکشوفه و حرفه ای بودن جاعلان و استفاده از دانش و فن آوری پیشرفته ، همه حکایت از وجود یک شبکه بسیار قوی جعل اسکناس می داد.

اما مسئله ای که نظر کارشناسان وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه را در این پرونده به خود جلب کرد،حضور یک نوجوان نخبه شیرازی در این پرونده به عنوان دست راست این شبکه بود.

این نوجوان ۱۶ساله فرزند رئیس شبکه کشف شده بود.

اطلاعات سپاه توانست با اعمال نفوذ در این پرونده و جلب رضایت نوجان نخبه شیرازی اوی را به استخدام سپاه در بیاورد.

این نوجوان نخبه توانست با گرفتن تخفیف مجازات برای پدر خود از طریق همکاری با سازمان اطلاعات سپاه ، پس از گذراندن یک دوره ۶ ماهه به عنوان یکی از اعضای سپاه قدس به یمن اعزام گردد.

نوجوان نخبه شیرازی که در حوزه نرم افزار و برنامه نویسی یک سر و گردن از اساتید خود در سازمان اطلاعات سپاه جلوتر بود ، خیلی زود توانست به عنوان مغز متفکر سپاه ، هدایت شبکه جعل اسکناس را در یمن به نفع حوثی ها در دست بگیرد.

محمدجواد .د ، خیلی زود به جمع اساتید برنامه ریزی و ساخت موشک های بالستیک سپاه در یمن اضافه گردید.

 

و هم اکنون هدایت شبکه عملیاتی سپاه قدس در یمن در حوزه جعل دلار و ساخت موشک و انتقال پول های سپاه به حساب حوثی های یمن بر عهده دارد.

 

نگام ، ناگفته های ایران ما