تیم ویژه بررسی رفع حصر وجود خارجی ندارد

پایگاه خبری / تحلیلی نگام – چندی پیش شایعه ای در پی انتشار تصاویر یکی از محصوران در یک میهمانی مبنی بر تشکیل تیم سه نفره ای از سوی رهبری برای پیگیری رفع حصر و یا تداوم حصر و تصمیم گیری در این مورد منتشر شده بود.

مطابق این شایعه این تیم متشکل از اژه ای، شمخانی و علوی بوده است.

اما با پیگیری ها صورت گرفته مشخص شده است این خبر اساسا کذب بوده و تصمیم گیری در این مورد مرتبط با دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی می باشد.

گویا دولت روحانی و شورای امنیت ملی تحت ریاست او ، علی رغم قولی که به مردم برای رفع حصر داده و رای آنان را برای ریاست جمهوری و دولت تدبیر و امید گرفتند ، هرگز قدمی برای رفع حصر برنداشته اند.