ثبات در بورس، با مداخله دولتی حاصل نمی‌شود/ با دستکاری قیمت‌ها مقابله شود

پایگاه خبری / تحلیلی نگام ، عضو شورالی عالی بورس: بازار سرمایه نیازمند آزادی داد و ستد، تضمین تقارن اطلاعات میان بازیگران و مقابله جدی با تهدید و بی‌ملاحظه با دستکاری قیمت‌ها از سوی نهادهای ذینفع و بازیگران بزرگ بازار است.

حسین سلاح ورزی، عضو شورالی عالی بورس در تویتتر خود نوشت: « ثبات در بورس، با مداخله دولتی حاصل نمی‌شود. بازار سرمایه نیازمند آزادی داد و ستد، تضمین تقارن اطلاعات میان بازیگران و مقابله جدی با تهدید و بی‌ملاحظه با دستکاری قیمت‌ها از سوی نهادهای ذینفع و بازیگران بزرگ بازار است»

سلاح