ثبت یک رکورد جدید توسط مجلس انقلابی؛ مجلس یازدهم ۵۸ فراکسیون دارد

پایگاه خبری / تحلیلی نگام – شنیده ها

بررسی‌ها از حضور ۵۸ فراکسیون در موضوعات مختلف در مجلس یازدهم حکایت دارد.

موضوع کار برخی از این فراکسیون‌ها مشابه برخی کمیسیون‌ها است و در مواردی می تواند باعث موازی کاری شود. حتی برخی از همین فراکسیون‌ها هم به نظر موضوعات مشابه هم دارند که می تواند زمینه ساز کار موازی شود.

در کنار فراکسیون «مناطق محروم و شهرهای کمتر توسعه‌یافته»، فراکسیونی با عنوان «محرومیت‌زدایی و گروه‌های جهادی» وجود دارد. همچنین روشن است که سه فراکسیون «گردشگری، زیارت و میراث فرهنگی»، «حج و زیارت» و «فراکسیون اقتصاد سفر و زیارت» موضوع یکسان دارند.

همین موازی‌کاری‌ها این شائبه را ایجاد می‌کند که کارکرد برخی از این فراکسیون‌ها، ایجاد یک پسوند پرطمطراق در کنار نام یک یا چند نماینده است که باعث افزایش اعتبار او شده و قدرت رایزنی او را هم بالا می برد.

برخی فراکسیون‌ها هم نام‌های عجیب دارند که حداکثر می تواند نام یک طرح مورد بررسی در مجلس باشد؛ نظیر «فراکسیون اقدام پیش دستانه علیه تهدیدات آمریکا».