ثروت ۶ میلیاردر انگلیس معادل دارایی ۱۳.۲ میلیون انسان این کشور است

پایگاه خبری / تحلیلی نگامثروت ۶ میلیاردر انگلیس در سطح ۳۹.۵ میلیارد استرلینگ بوده و این رقم معادل با مجموع دارایی ۱۳.۲ میلیون فقیر این کشور می باشد

مجموع ثروت ۶ کارفرمای انگلستان برابر با دارایی ۱۳.۲ میلیون فقیر جمعیت این کشور است. 

بر اساس نتایج تحقیقات نهاد مدنی Equality Trust که مرکز آن در لندن قرار دارد، ثروت ۶ میلیاردر انگلیس در سطح ۳۹.۵ میلیارد استرلینگ بوده و این رقم معادل با مجموع دارایی ۱۳.۲ میلیون فقیر این کشور می باشد. 

Gopichand و Srichand Hindujai دو برادر صاحب شرکت Hinduja  با دارایی ۱۲.۸ میلیارد استرلینگی در بین ثروتمندترین شهروندان انگلستان قرار دارد. 

Sir Jim Ratcliffe صاحب شرکت تولید مواد شیمیایی Ineos با ۹.۲ میلیارد استرلینگ دارایی و میشل گلت با ۶.۱ میلیارد استرلینگ ثروت نیز جزو ثروتمندان انگلستان هستند.

مجموع ثروت دیوید و سیمون دو برادر صاحب شرکت املاک Reuben Brothers نیز ۱۱.۴ میلیارد استرلینگ است. 

طبق نتایج تحقیق انجام شده، ۱۴ میلیون انسان در انگلستان در زیر خط فقر زندگی می کنند. 

۴ میلیون نفر از این رقم نیز با گرسنگی دست و پنجه نرم می کنند.