جاسوسی در سپاه قدس


مهرداد شاکری


اخباری مبنی بر وجود جاسوسان بسیاری در بدنه سپاه قدس و همکاری تعدادی از اعضا این سپاه با اسراییل به گوش می رسد
حملات دقیق اسراییل به مواضع ایران در سوریه و عراق باعث شده که فرماندهان سپاه قدس با سازمان اطلاعات سپاه جلسه های محرمانه بسیاری را برای شناسایی جاسوسان اسراییل در بدنه سپاه قدس برگزار نماید
فرماندهان سپاه قدس به وجود جواسیس اسراییل در بین نیروهای خود به یقین رسیده اند و بنا به گزارشات محرمانه قاسم سلیمانی به نیروهای تحت امر خود یک ماه زمان داده که نسبت به شناسایی و مجازات تمام جواسیس اسراییل در بین نیروهای سپاه قدس اقدام نمایند و در صورت شکست در این ماموریت بزودی شاهد عزل و نصب های بسیاری در سپاه قدس خواهیم بود