جان زندانیان سیاسی در خطر، ضحاک زمان تشنه خون گشته است / فرهاد سلمانپور ظهیر

جان سهیل عربی، دراویش گنابادی و تمامی دگر اندیشان محبوس در قتلگاهی به نام #زندانتهرانبزرگ در خطر است.

گویی ضحاک خونخوار زمان از روش خودکشی دادن زندانیان سیاسی در زندان‌های هارون الرشیدی‌اش، به روش قتل آنان توسط اشرار و اراذل و اوباش زیر حکم اعدام روی آورده است.

آنان‌که تجربه تحمل حبس در زندان رجایی‌شهر و به قول زندانیانش «عجایب شهر» را دارند، نیک می‌دانند که مدیران فاسدی همچون «محمد مردانی»، «خادم» و… چگونه به اشرار داخل زندان امتیار مصونیت از جرم خرید و فروش مواد مخدر را در مقابل ضرب‌وشتم وحشیانه و حتی قتل #زندانیان_سیاسی می‌دادند.

حال که #علیرضا_شیرمحمدعلی، زندانی سیاسی این سرزمین بلازده را با چنین روش سازمان یافته‌ی برگرفته از روش حکومتی جمهوری اسلامی (ترور) از ما گرفتند، بیایید جان سهیل عربی و دیگر زندانیان سیاسی محبوس در قتلگاه تهران بزرگ را نجات دهیم‌.

جان آنان در خطر است چرا که ضحاک زمان تشنه خون گشته است. باید کاری کرد.

تجمع در مقابل دادستانی تهران جهت اعتراض به #عدمتفکیکجرایم در زندان‌های ایران، شاید قدمی باشد برای نجات جان عزیزان‌مان.