جایگزینی بیعت با انتخابات

✍🏻سیدمصطفی تاجزاده


سخن معاون رئیس‌جمهور را که نظریه #دولتملت از نظر ما مشکل دارد، باید تلاشی خطرناک در جهت ایجاد دوگانه مشروعه/مشروطه و تبدیل #جمهوریاسلامی به #امارت_اسلامی، نفی حق حاکمیت ملت ایران بر سرنوشت خود، جایگزینی #بیعت با انتخابات و مقابله با حقوق شهروندی ارزیابی کرد.