جایزه صلح نوبل برنامه جدید تند رو ها در ایران

محافظه کاران تندرو در ایران برنامه ریزی کرده اند که در صورتی که محمد جواد ظریف برنده جایزه صلح بوبل شود و آن را قبول کند وی را به شدت مورد حمله قرار دهند و تخطئه کنند.
به گزارش نگام با مطرح شدن نام محمد جواد ظریف و جان کری به عنوان کاندیداهای احتمالی دریافت جایزه صلح نوبل محافظه کاران تند رو در ایران بعد از تشکیل جلسه و رایزنی با عناصری در سپاه به این جمع بندی رسیدند که در صورت برنده شدن وی و قبول این جایزه از سوی ظریف، به او حمله کرده و عنوان کنند ظریف یا عامل نفوذی دشمن یا اینکه فریب دشمن را خورده است.
بر طبق برنامه ریزی آنها قرار شده در تبلیغات وسیع خود این گونه القاء کنند که آمریکا جایزه صلح بوبل را به عناصر خود اعطا میکند و در این مورد قصد دارد افکار مردم ایران را نسبت به آمریکا تغییر دهد و همچنین با تبلیغات گسترده افکار عمومی را با چهره های همسو با خود همراه کند.
لیست نامزد های جایزه صلح نوبل تا چندین سال محرمانه باقی میماند و فقط هر ساله نام برنده عنوان میگردد و برنده جایزه صلح نوبل سال ۲۰۱۵ جمعه ۹ اکتبر( فردا) اعلام می شود.