جایی برای خواب

پایگاه خبری / تحلیلی نگام – میثم بازیاری

دلمان خوش بود که مدتی است نمایندگان مجلس شورای اسلامی

حداقل برای حفظ ظاهر هم که شده

دیگر در حین جلسات مجلس چرت نمی زنند

اما اخیرا تصویری در فضای مجازی منتشر شده

که به نظر می آید

یکی از نمایندگان با خیال راحت

فارغ از جلسه مهم رای اعتماد وزرا

در گوشه ای به خواب خوش فرو رفته

نا خودآگاه این ضرب المثل در ذهنم تداعی کرد

اگر کشور را آب ببرد

این افراد را خواب برده است