جدیدترین افاضات محسن رضایی در مورد انتخابات! / این دفعه جدی ام!

محسن رضایی درباره کاندیداتوری‌اش در ‎انتخابات۱۴۰۰ به دوستانش گفته:
“من در دوره‌های پیش برای صحنه انتخابات می‌آمدم و جدی نبودم اما این دفعه جدی هستم.”

محسن رضایی نامزد تکراری ادوار مختلف ریاست جمهوری دوباره برای حضور در انتخابات احساس تکلیف کرده است.

جمع بندی نهایی «آقا محسن» حضور در انتخابات ریاست جمهوری است و نزدیک شدن به چند نامزد جوان ریاست جمهوری صرفا بازی با مهره ها برای تیم سازی بوده است.

محسن رضایی اخیرا در پاسخ به سئوالی درباره برنامه وی برای انتخابات ۱۴۰۰ گفته که «کسی نیست که امور را جمع کند! من هر چه نگاه می کنم می بینم کسی نیست! و به همین خاطر می آیم!»